Pohde brändikäsikirja

‹ Palaa takaisin

Viestintä

 

Pohteen tarina

Pohde on yksi Suomen laajimmista hyvinvointialueista. Tarjoamme julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut noin 416 000 asukkaalle Pohjois-Pohjanmaalla. Tunnemme tuhat tarinaa – olemme moninaisuuksien hyvinvointialue. Moninaisuus on meille mahdollisuus. Pohjoispohjalaisella päättäväisyydellä ja rohkeudella rakennamme yhdessä hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Perämeren rannoilta jokilatvoille.

Ihminen on kaiken tekemisemme ytimessä. Haluamme, että asiakkaamme saavat vaikuttavia palveluita juuri silloin, kun he niitä tarvitsevat. Yhteistyöllä ja ammattitaidolla ehkäisemme ennalta ongelmia ja turvallisuusriskejä.

Autamme ja tuemme alueemme asukkaita monin eri tavoin – tuomme palveluita arkeen ja kotiin konkreettisina kohtaamisina tai digitaalisesti.

Rakennamme maailman älykkäintä sairaalaa, josta hyötyvät niin alueemme asukkaat kuin ympäröivät hyvinvointialueet.

Olemme Pohjois-Pohjanmaan suurin työnantaja. Meillä työskentelee noin 18 500 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan osaajaa. Myös palveluidemme takana on ihminen. Haluamme edistää henkilöstömme hyvinvointia ja osaamista ja varmistaa, että he voivat onnistua työssään joka päivä.

Brändin ydin

Brändimme ytimessä on ihminen.

Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

 

 

Ihminen
Yhdessä tekeminen
Entistä paremmin

Brändiattribuutit

Välittävä

Kuuntelemme, välitämme ja olemme helposti lähestyttävä. Puhumme ystävällisesti ja ymmärrettävästi. Luotamme avoimuuden, rehellisyyden ja yhteistyön voimaan. Teemme joka päivä parhaamme pohjoispohjalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eteen.

Viisas

Tiedon, tutkimuksen ja kokemuksen avulla otamme vastuuta tulevaisuudesta. Luomme uusia toimintamalleja ja innovaatioita ja hyödynnämme teknologioita aina ihmistä varten. Keskitymme olennaiseen. Iloitsemme onnistumisista, epäonnistumisista opimme ja menemme eteenpäin.

Rohkea

Emme pelkää ottaa esille ongelmia tai vaikeita asioita, vaan kohtaamme ne ennakoiden ja rohkeudella. Olemme avoimia uusille ajatuksille, kokeilemme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Teemme muutosta kohti parempaa.

Nimi

Hyvinvointialueemme virallinen nimi on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja oheisnimi Pohde. Pohteen rinnalla tulee käyttää virallista nimeä.

Pohde-nimi herättää mielleyhtymiä hohteeseen ja pohjoiseen. Se sopii hyvin hyvinvointialueen tähtilogoon ja tarinaan. Pohde on myös pohtimisen tulos: jäljelle jäävä tiedon kultajyvä.

Hyvinvointialueen logo kuvastaa strategiamme ajatusta ajassa mukautuvasta ja suuntaa näyttävästä Pohjantähdestä ja kertoo tarinaa yhdessä tekemisestä, sujuvista palveluista ja alueen moninaisuudesta.

 

 

Miten Pohde taipuu

Taivuta oheisnimi Pohdetta kuten muitakin suomen kielen sanoja. Sijamuodon valinnassa voit käyttää apuna hyvinvointialue-sanan taivutusta, esimerkiksi:

 • Olen töissä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella.
 • Olen pohdelainen.
 • Pohteen yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.
 • Pohteelle siirtyy noin 18 500 työntekijää.
 • Pohteella työskentelee sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaisia.
 • Pohteen alueella on 30 kuntaa.
 • Saat lisätietoja Pohteesta ja sen palveluista verkkosivuiltamme.
 • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Pohteelta saat monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen palveluja.

Slogan

Jokaisen tähden

Jokaisen tähden -sloganissa kiteytyy toimintamme perimmäinen tarkoitus ja brändin ydin. Haluamme sillä puhutella alueemme asukkaita, asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme: toimimme jokaisen tähden.

Slogan sopii yhteen tähtilogomme symboliikkaan ja istuu tiiviisti myös palvelulupaukseemme:

Hyvinvointi, terveys ja turvallisuus – yhdessä tehden. Jokaisen tähden.

Jokaisen tähden

Viestinnässä sloganin alkuosa voi muuttua tilanteen tai kohderyhmän mukaan. Sloganista on kolme versiota, jotka viestivät brändin erottuvuustekijöistä.

01 Jokaisen tähden

Käytetään ensisijaisena sloganina brändiviestinnässä, puhuttaessa yleisesti hyvinvointialueesta asukkaille, asiakkaille ja työntekijöille.

Kohderyhmät:
asukkaat, asiakkaat, työntekijät

02 Paremmin jokaisen tähden

Käytetään lanseerausvaiheessa. Käytetään puhuttaessa tutkimuksesta, palveluista, toiminnan uudistuksesta, työstä ja alan veto- ja pitovoimasta.

Kohderyhmät:
asukkaat, asiakkaat, työntekijät, yhteistyökumppanit

03 Yhdessä jokaisen tähden

Käytetään puhuttaessa työntekijöiden ja asiakkaan välisestä yhteistyöstä sekä työstä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kohderyhmät:
yhteistyökumppanit, työntekijät, asukkaat, asiakkaat

Viestinnän tyyli ja äänensävy

Välitämme alueemme asukkaista ja viestimme heille ystävällisesti, selkeästi ja heitä kuunnellen. Arvomme ohjaavat meitä myös viestinnässä:

 • Näemme ihmisen
 • Kohtaamme ammattitaidolla
 • Edelläkävijänä vaikuttavuudessa.

Viestimme alueemme asukkaille:

 • vuorovaikutteisesti
 • selkeästi ja ymmärrettävästi
 • ystävällisesti
 • osaavasti

Ohjeita äänensävyn rakentamiseen

Hyvinvointialue kommunikoi asiakkaiden kanssa selkeästi ja ymmärrettävästi.

 • Viestinnässä sinuttelemme.
 • Puhumme me-muodossa, kun esittelemme toimintaamme tai organisaatiotamme.
 • Käytämme verbin aktiivimuotoa, kerromme kuka tai mikä tekee.
 • Huomioimme saavutettavuuden.
 • Vältämme hankalia alaan liittyviä sanoja ja selitämme vaikeat termit silloin, kun puhumme asukkaille ja asiakkaille.
 • Käytämme lyhyitä ja selkeitä virkkeitä, kun opastamme ja ohjeistamme asukkaita tai asiakkaita.
 • Käytämme tarvittaessa esimerkkejä.
 • Käytämme viestinnässä kuvasymboleita tarvittaessa ja johdonmukaisesti.

Palvelukuvaus

Tarjoamme yhtenäiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut, jotta asiakkaamme saavat tukea arkeen ja elämään sekä apua terveyteen ja akuuttiin hätään sujuvasti, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti.

Pohde lyhyesti

Pohde tarjoaa julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluja noin 416 000 asukkaalle Pohjois-Pohjanmaalla. Ihminen on tekemisemme ytimessä. Poikkeuksellisella yhteistyöllä tarjoamme alueemme asukkaille hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta entistä paremmin. Monipuoliset ja vaikuttavat palvelut sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen ovat tavoitteitamme. Rakennamme maailman älykkäintä sairaalaa palvelemaan niin alueemme asukkaita kuin ympäröiviä hyvinvointialueitakin. Meillä on töissä lähes 18 500 alan osaajaa. Joka päivä haluamme vaalia myös heidän hyvinvointiaan ja osaamistaan.

Brändihierarkia

 • OYS ja Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos ovat hyvinvointialueen itsenäisiä alabrändejä.
 • OYSin ja pelastuslaitoksen brändien ilmettä voidaan kehittää yläbrändiä mukaillen
  (ks. esimerkit).
 • Alabrändien kuulumista hyvinvointialueeseen ilmentää hyvinvointialueen logon käyttö alabrändien yhteydessä.